تهران فرآیند

طراح و سازنده دستگاه های فرآیندی

معرفی تهران فرآیند
معرفی مدیریت

✓ پودر میکرونیزه (آسیاب، اسپری درایر و مخلوط کن)

✓ بیوراکتور

محصولات و خدمات تهران فرآیند

ویژگی ها و مزایای تهران فرآیند

ویژگی های منحصر بفرد دستگاه های ساخته شده توسط تیم تهران فرآیند

افزایش مقیاس

طراحی بر مبنای محاسبات علمی Scale up و بر اساس نتایج آزمایشات بهینه سازی مقیاس نیمه صنعتی

تضمین کیفیت

ارایه اسناد تخصصی تضمین کیفیت متناسب با استاندارد های دارویی

طراحی بهینه

طراحی بر اساس نتایج آزمایشات کامل بهینه سازی در مقیاس نیمه صنعتی بصورت اختصاصی روی هر محصول

کنترل فرآیند

سیستم کنترل پیشرفته

مشاوره انتخاب

انتخاب دستگاه های فرآیندی بر اساس مشاوره کامل

شبیه سازی

ارایه خدمات شبیه سازی و همچنین بهینه سازی پارامتر های فرآیندی