محصولات

انواع مخلوط كن

انواع مخلوط کن

تیم تهران فرآیند انواع مخلوط کن های پودری جهت همگن سازی و یکنواخت سازی ترکیبات پودری را ارایه میدهد.

از مخلوط کن های ساخت این مجموعه میتوان به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:

  • ریبون بلندر (Ribbon Blender)
  • V Blender
  • Double Cone Blender

مخلوط کن Double cone ساخت تیم تهران فرآیند در صورت نیاز میتواند جهت کنترل دما بصورت دوجداره و همراه ژاکت کنترل دما ساخته شود.