محصولات

خشك كن (اسپری درایر)

خشك كن های پودری

خشك كن پاششی (اسپری درایر)

طراحی و ساخت اسپری درایر بعنوان یکی از پرکاربرد ترین خشک کن ها در مقیاس صنعتی توسط تیم تهران فرآیند بصورت کامل بر اساس آزمایشلت بهینه سازی در مقیاس پایلوت انجام می پذیرد.
از جمله ویژگی های اسپری درایر ساخت تیم تهران فرآیند میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • ابعاد بهینه و بهره وری بالا
  • مصرف انرژی پایین
  • رعایت کلیه استانداردهایGMP در صورت نیاز جهت کاربردهای دارویی و غذایی